Za zdrave živali vse življenje.

 • preprečevanje bolezni pri živalih (preventivna cepljenja, vitaminizacije, odpravljanje notranjih in zunanjih parazitov)
 • ugotavljanje in zdravljenje bolezni
 • kirurški posegi (operacije tujka pri govedu, carski rezi, kastracije, oskrba ran, repozicija izpadle maternice, itd.)
 • reprodukcija (umetno osemenjevanje krav in svinj, zdravljenje plodnostnih motenj, pregled živali na brejost)
 • NOVO ultrazvočna diagnostika brejosti
 • porodništvo – pomoč pri porodih
 • označevanje, prijava in odjava živali (govedo, prašiči in drobnica)
 • svetovanje rejcem pri prehrani in reji živali
 • identifikacija in čipiranje kopitarjev
 • pregled mesa doma zaklanih prašičev na prisotnost trihine (trihinoskopija)
 • preiskave blata živali v ekoloških rejah (prisotnost parazitov)
 • opravljanje koncesijskih dejavnosti

Porod dvojčkov (Vojsko)