Za zdrave živali vse življenje.

 

mag. Nives Mavsar dr.vet.med., direktorica in vodja ambulante

Katja Hladnik Trček dr.vet.med., MSc, strokovna vodja

Alenka Tavčar dr.vet.med., vodja ambulante za male živali

Kim Pirih Prezelj dr.vet.med., veterinarka

Drago Kavčič, veterinarski tehnik

Izabel Vidič, veterinarski tehnik

Darja Svetličič, ekonomistka, tajnica