Za zdrave živali vse življenje.

Konec leta 2013 je začel veljati nov Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Ur.l.RS 98/2013). Pri nadzoru nad cepljenjem proti steklini je v veliko pomoč Centralni register psov, zato je zaradi varovanja zdravja ljudi pomembno, da so podatki pravilni. Z ...
Konec leta 2013 je začel veljati nov Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Ur.l.RS 98/2013). (klik) Nadzor nad cepljenjem proti steklini Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja tudi s pomočjo Centralnega registra psov, zato je za ...