Za zdrave živali vse življenje.

Konec leta 2013 je začel veljati nov Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Ur.l.RS 98/2013). Pri nadzoru nad cepljenjem proti steklini je v veliko pomoč Centralni register psov, zato je zaradi varovanja zdravja ljudi pomembno, da so podatki pravilni. Z namenom, da bi del neurejenih podatkov uredili, bo Uprava v letu 2014 vsem, ki so v registru vpisani kot lastniki psov, poslala izpise iz Centralnega registra psov. 

Cepljenje psov proti steklini ostaja obvezno, spremenjena je le shema cepljenja!

V letu 2014 je potrebno cepiti vse pse, o nadaljnih cepljenjih bodo lastniki obveščeni s strani veterinarja.

Več o tem si lahko preberete tukaj.