Za zdrave živali vse življenje.

Pomen vitaminsko mineralnih dodatkov v prehrani goveda in drobnice je zlasti pomemben pozimi. Za doseganje optimalnega zdravja in reprodukcije prežvekovalcev je treba živalim nuditi kvalitetne vitamine, minerale in aminokisline. Zima je še posebno zahtevno obdobje, saj ni na voljo sveže krme in sonca na paši. Poleti je namreč zdravstvenih težav povezanih z pomanjkanjem vitaminov in mineralov občutno manj, saj se na idrijsko cerkljanskem veliko živali pase.

Pri našem delu se veliko srečujemo s problematiko pomanjkanja vitaminov v prehrani. Največkrat se živalim ponudi premalo vitaminov, neprave ali pa v napačnih kombinacijah. Nekateri rejci nudijo pozimi samo sol. To je za živali vsekakor premalo. Vedeti je treba, da je ravno v tem obdobju (februar, marec) krma že stara, dnevi se daljšajo, živali menjujejo dlako, v krmi pa primanjkuje vitaminov, ki so se ob košnji v njej še nahajale. Še posebno skrb je treba nameniti živalim, ki jih bomo razmnoževali ali pa so breje. Kot primer naj navedem sodobno kravo molznico. Ko je breja in ne daje mleka (presušena) v njej raste teliček, ki ji vzame veliko hranil. V tej fazi se ustvarja in utrjuje skelet plodu, porablja se veliko kalcija, magnezija, vitaminov. V zadnji tretjini brejosti teliček hitro pridobiva na teži. Po porodu prične krava proizvajati mleko in narava jo je naredila tako, da gredo ogromne količine mineralov iz njenih kosti v mleko. Potem prihaja v prvih dveh mesecih do viška laktacije in visokih zahtev po energiji. Zdaj pa pride tudi čas, ko bi jo radi osemenili, da bo spet breja. Če njene potrebe po vitaminih, mineralih in hranilih niso zadoščene, potem ne bo breja, lahko bo zbolela ali pa bo v najboljšem primeru manj proizvajala. Mi ogromno zahtevamo od sodobne krave, hkrati pa ji ne nudimo vsega kar potrebuje. Bolezen se pojavi, ko žival ne more več kompenzirati naših zahtev in njenih osnovnih potreb.

Drobnica je kategorija rejnih živali katerim namenimo premalo preventivnih ukrepov za zmanjševanje bolezni. Prav zaradi pomanjkanja vitaminov in zanemarjanja pomena parazitov je pri drobnici v naših krajih veliko izgub. Če se držimo načela jesenskega razglistenja in nudenja ustreznih vitaminsko mineralnih mešanic bo naša drobnica številčneje zakorakala v pomlad. Namreč ravno zdaj bodo kotile in kot sem že prej poudarila se zdravje mladičev in celotne črede prične že veliko prej. Poskrbimo torej za preventivo že pri jesenski vhlevitvi.

Težave povezane s pomanjkanjem vitaminov in mineralov se kažejo kot motnje v reprodukciji, živali se ne obrejijo, zaostajajo v rasti, prihaja do rahitisov novorojencev, poveča se pojav zaostalih posteljic po porodu in živali zbolijo za presnovnimi motnjami. Najpomembnejši elementi so vitamini A, D3, E, vitamini skupine B, potem so tu minerali kalcij, magnezij in fosfor, ki delujejo v zapletenih razmerjih. Kot nujni gradniki organizma so aminokisline lizin, metionin, valin in triptofan.

Bolnim živalim moramo ponudimo vitamine za krepitev imunskega sistema. Ob zdravljenju veterinar vedno aplicira le-te kot podporo zdravljenju, saj bolne živali slabše jedo in jih samo pomešane med krmila ne dobijo v zadostni meri. Vitaminizacija aplicirana s strani veterinarja delujejo kot depo, do treh mesecev in s tem preskrbimo žival do začetka paše. Najpomembnejše kombinacije zdravil so selen z vitaminom E, vitamini B skupine in drugi. Obrnite se na lečečega veterinarja in našli bomo skupno rešitev.

Tudi ob transportu, nakupu novih živali ali ob cepljenjih, razglistenju in selitvah živali se vedno priporoča nudenje zadostne količine vitaminsko mineralnih mešanic v krmi.

Vsaka kategorija živali ima svoje potrebe po krmi kot tudi po vitaminih. Na primer, plemenske živali, od katerih pričakujemo neprimerno več kot od pitancev je potrebno obravnavati drugače. Spet, mlade, hitro rastoče živali imajo povsem druge zahteve kot starejše. Tiste, ko so visoko breje morajo delati za dva. Zato vedno poudarjam, da se zdravje teleta, jagnjeta ali kozlička prične že v zadnji tretjini brejosti matere.

Na tržišču je mnogo mineralno vitaminskih dodatkov. Za izbiro se posvetujte z veterinarjem. Ob tem naj poudarim, da je ključnega pomena izbor pravih vitaminov in dajanje v predpisanih količinah. Velikokrat ob delu opažam, da rejci ne dajo dovolj vitaminov oz. se ne držijo navodil. Kot že večkrat slišano -preventiva vedno premaga kurativo.

Katja Hladnik Trček MSc, dr.vet.med.