Za zdrave živali vse življenje.

Obveščamo rejce goveda in drobnice na idrijsko-cerkljanskem, da bomo od januarja do marca 2017 zaradi zaščite pred boleznijo modrikastega jezika pričeli izvajati obvezno cepljenje goveda in drobnice. Govedo in koze bomo cepili dvakrat v razmaku 3 tednov, ovce bodo cepljene enkrat. Rejce naprošamo za pomoč pri fiksaciji, držanju živali. Stroškov cepljenja za rejce ni, potrebno pa bo zagotoviti, da je drobnica označena z identifikacijsko oznako (ušesno številko), sicer cepljenja ne bomo mogli izvesti. Za sodelovanje pri tako obsežni akciji cepljenja, ki bo stekla po vsej Sloveniji, se našim rejcem že vnaprej zahvaljujemo.

Za zdrave živali vse življenje.