Za zdrave živali vse življenje.

Letos se po vsej Sloveniji ažurirajo in usklajujejo podatki v centralnem registru psov (CRPsov). Pri tem prihaja do težav pri odjavi starejših psov, ki so v registru še vedno zavedeni kot živi. Da skrajšamo postopke ažuriranja, objavljamo obrazec Odjava psa, ki ga lastniki izpolnijo in prinesejo ali pošljejo na Veterinarsko ambulanto Idrija (po navadni ali elektronski pošti). Cena odjave psa znaša 13,92 EUR , za pse pogrešane/poginjene pred letom 2008 pa odjave ne zaračunavamo. Lastniki s svojim podpisom jamčijo za resničnost podatkov.